Skip navigation

Manifest 2

13 februari 2020 | Jaargang 38

van de redactie

De voorbereidingen op de komende verkiezingen worden met de dag merkbaarder. Het toneelstuk is begonnen. De coalitie vertoont steeds meer scheurtjes. De verschillen tussen de coalitiepartners worden opgeblazen. Van muizen worden olifanten gemaakt en er wordt zelfs menig traantje weggepinkt. Het Midden-Oosten was, is en blijft een gevaarlijk geopolitiek kruitvat. Waar olie, aardgas en andere belangrijke grondstoffen te vinden zijn proberen de imperialistische mogendheden die te stelen van de bewoners van die landen.

De geopolitieke verhoudingen staan overal in de wereld op scherp. Met name op China en Rusland zijn de pijlen gericht. De criminalisering van Rusland en Poetin en van Xi Jinping en China gaan onverstoorbaar verder. De VS zien met angst en beven de groeiende politiek-economische en technologische dominantie van China groeien. ASML ondervindt op dit moment de gevolgen van de strijd om dominantie.

De 'machtigen der aarde' hebben zich van 21-24 januari weer eens in Davos, waar een hotelkamer van 12 vierkante meter 10.000 dollar kost, vertoond. Voor miljoenen worden de 3.000 leden van deze 'milieubewuste' elite bewaakt. Maar het ergste is dat dit verschijnsel als normaal wordt geaccepteerd. We leven in een periode waarin de afspraken die na WOII zijn gemaakt worden tenietgedaan en de heersende klasse tracht haar verworvenheden te behouden. Voorlopig kan er nog onvoldoende gebruik worden gemaakt van de structurele crisis van het kapitaal, worden feestjes in Zwitserland nog geaccepteerd en gaan ultrarechtse nationalisten en opportunisten tijdelijk aan de haal met de toenemende mogelijkheden om met het kapitalisme af te rekenen. Maar het verzet groeit en wordt robuuster. Al deze ontwikkelingen leiden tot steeds meer nervositeit onder (groeiende delen van) de heersende klasse en groeiend inzicht onder de werkende klasse over de noodzaak van georganiseerde klassenstrijd.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses. 'Is China kapitalistisch (dl 1)', (Marc vd Pitte), 'Israël, democratie en apartheid', (Norman Paech), 'Wat bracht laatste decennium?' (Greg Godels).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Manifest nr. 03/2020 verschijnt op donderdag 9 april 2020. We moeten noodgedwongen ook dit jaar weer tweemaal een krant overslaan.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

De voorbereidingen op de komende verkiezingen worden met de dag merkbaarder. Het toneelstuk is begonnen. De coalitie vertoont steeds meer scheurtjes. De verschillen tussen de coalitiepartners worden opgeblazen. Van muizen worden olifanten gemaakt en er wordt zelfs menig traantje weggepinkt. Het Midden-Oosten was, is en blijft een gevaarlijk geopolitiek kruitvat. Waar olie, aardgas en andere belangrijke grondstoffen te vinden zijn proberen de imperialistische mogendheden die te stelen van de bewoners van die landen.

De geopolitieke verhoudingen staan overal in de wereld op scherp. Met name op China en Rusland zijn de pijlen gericht. De criminalisering van Rusland en Poetin en van Xi Jinping en China gaan onverstoorbaar verder. De VS zien met angst en beven de groeiende politiek-economische en technologische dominantie van China groeien. ASML ondervindt op dit moment de gevolgen van de strijd om dominantie.

De 'machtigen der aarde' hebben zich van 21-24 januari weer eens in Davos, waar een hotelkamer van 12 vierkante meter 10.000 dollar kost, vertoond. Voor miljoenen worden de 3.000 leden van deze 'milieubewuste' elite bewaakt. Maar het ergste is dat dit verschijnsel als normaal wordt geaccepteerd. We leven in een periode waarin de afspraken die na WOII zijn gemaakt worden tenietgedaan en de heersende klasse tracht haar verworvenheden te behouden. Voorlopig kan er nog onvoldoende gebruik worden gemaakt van de structurele crisis van het kapitaal, worden feestjes in Zwitserland nog geaccepteerd en gaan ultrarechtse nationalisten en opportunisten tijdelijk aan de haal met de toenemende mogelijkheden om met het kapitalisme af te rekenen. Maar het verzet groeit en wordt robuuster. Al deze ontwikkelingen leiden tot steeds meer nervositeit onder (groeiende delen van) de heersende klasse en groeiend inzicht onder de werkende klasse over de noodzaak van georganiseerde klassenstrijd.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses. 'Is China kapitalistisch (dl 1)', (Marc vd Pitte), 'Israël, democratie en apartheid', (Norman Paech), 'Wat bracht laatste decennium?' (Greg Godels).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Manifest nr. 03/2020 verschijnt op donderdag 9 april 2020. We moeten noodgedwongen ook dit jaar weer tweemaal een krant overslaan.

Citaat van de Maand

"

Ziekte, blijvende ongeschiktheid om te werken, beide als gevolg van voor de gezondheid schadelijke arbeidsomstandigheden; werkloosheid, dat worden steeds meer de plagen van deze tijd. Het is duidelijk dat daardoor de medische consumptie stijgt, evenzeer als het aantal werkers dat een beroep moet doen op de ziektewet, arbeidsongeschiktheidswet en werkloosheidswetten. Juist nu dat zo is, wordt een demagogische campagne ingezet met als inzet: de sociale voorzieningen zijn te duur en ook de gezondheidszorg is te duur. De VVD en de Telegraaf lopen voorop. De andere rechtse partijen, de werkgeversorganisaties dragen de argumenten aan. Het beweerde misbruik van de sociale voorzieningen, hoewel nimmer aangetoond en door cijfers weersproken, wordt wijd en zijd verkondigd. Biesheuvel stelt, dat er volgens de confessionele partijen een "herwaardering moet komen van het stelsel van sociale voorzieningen, mede met het oog op beperking van de groeiende premiedruk". De Telegraaf schrijft onomwonden, dat de sociale wetten "soms veel kostbaarder geworden (zijn) dan indertijd kon worden voorzien. Een nuttige en onontkoombare verplichting is dan het dorre hout te kappen". Dor hout kappen! De Teldersstichting, instituut van de VVD heeft de plaatsen reeds aangegeven waar de bijl dient toe te slaan.

Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek (IPSO) van de Communistische Partij van Nederland (CPN), 1973
Moderne uitbuiting, psychische overbelasting, stijgend ziekteverzuim