Skip navigation

Manifest 8

17 oktober 2023 | Jaargang 41

van de redactie

Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht begint het verkiezingscircus op stoom te komen, al wordt het zo nu en dan oversluierd door de oorlogen en andere rampen die zich afspelen in de wereld en onbeschrijfelijk leed veroorzaken. Met het toenemende onrecht in de wereld, de afbraak van rechten en voorzieningen in ons land en de verarming van de bevolking, wordt het steeds duidelijker dat dit systeem niets meer te bieden heeft. Dat is precies wat het verkiezingscircus en de stoelendans in de politiek moet verbergen.

Gelukkig komen ook steeds meer mensen in verzet. Er komen veel acties en demonstraties aan komende periode waar we als NCPN en CJB onze bijdrage aan zullen leveren, zoveel als we kunnen. Er is een algemene tendens dat vakbonden en actiecomités hun hoop vooral vestigen op de burgerlijke politiek, met acties die erop gericht zijn burgerlijke partijen te overtuigen om standpunten over te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Alsof de burgerlijke partijen die een regering zullen vormen (of dat nou een rechtse of een zogenaamd linkse regering zal zijn) na de verkiezingen hun programma’s zullen uitvoeren. Praten en beloftes doen kunnen de burgerlijke partijen goed, zeker in aanloop naar de verkiezingen. Maar het zijn de communisten die ná de verkiezingen zij aan zij zullen staan met iedere persoon die zich verzet tegen de sociale afbraak en tegen onrecht.

De uitdaging zal komende tijd zijn om de parlementaire illusies in de beweging te bestrijden, zodat bewegingen ook niet versuffen zodra de verkiezingen voorbij zijn. De hoop op een einde aan de constante achteruitgang ligt niet bij de burgerlijke politici in het parlement. Die ligt bij de werkende klasse zelf. Zij heeft de kracht om significante verbeteringen af te dwingen, wanneer zij bewust wordt van haar kracht! Wij zullen proberen in de beweging het klassenbewustzijn te versterken, en daarmee de klassengeoriënteerde lijn van klassenstrijd in plaats van klassencollaboratie.

Vanuit dat opzicht gaan we ons zeker inzetten voor de Voor16 campagne van de FNV, die komt als voortzetting van de Voor14 campagne voor verhoging van het minimumloon, waaraan ook de inkomens van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gekoppeld zijn. Een strijd die de hele arbeidersklasse dus aangaat!

We publiceren in deze krant ook een kritische blik op nieuwe onderwijs cao die recent is getekend, waarmee een staking werd afgeblazen. Ook publiceren we een uitgebreid artikel van de Commissie Studentenstrijd van de CJB over het bindend studieadvies. Dit in het kader van de strijd tegen de prestatiedruk, die een belangrijke eis is van de studentenbeweging (mbo, hbo en wo), en vooral ook de studenten uit de arbeidersklasse die hun studie moeten combineren met werk.

Over de jongeren gesproken, de CJB is druk bezig met de voorbereidingen voor het 10e Congres van de CJB, waarover we in deze krant een artikel schrijven.

De partij op haar beurt druk met voorbereiding voor de Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP), die dit jaar zal plaatsvinden in Turkije. Daarover verslag in volgende krant. In deze krant publiceren we een artikel over het zogenaamde ‘Wereld Anti-imperialistisch Platform’ (WAP), een organisatie die zich vorig jaar heeft gevormd met als doel de anti-imperialistische beweging te misleiden.

We plaatsen in deze krant ook weer een stuk van het team van de ambassade van Cuba, dat ingaat op de misdadige imperialistische blokkade van Cuba door de VS, die enorme consequenties heeft op het vermogen van Cuba om de economie te ontwikkelen. Het is werkelijk indrukwekkend hoe het Cubaanse volk doorstrijdt!

Onze gedachte gaat ook uit naar de bevolking van Afghanistan, waar duizenden mensen gestorven zijn en nog veel meer huis en haard hebben verloren in recente aardbevingen, waarna de overlevenden ook nog door een storm werden geraakt. Het leed houdt maar niet op voor de bevolking van dit land, dat geteisterd wordt door de reactionaire politieke ontwikkelingen dankzij de omstandigheden die het Amerikaanse imperialisme gecreëerd heeft.

De voorpagina kan niet anders dan gewijd zijn aan solidariteit met Palestina. Opnieuw staat het Midden-Oosten in vlam en er is een reëel gevaar op escalatie. Hartverscheurend zijn de beelden van de slachtoffers van onderdrukking en oorlog – of dat nu Islamieten, Joden of iets anders zijn. De solidariteit met de Palestijnse bevolking, die al decennia geconfronteerd wordt met wrede onderdrukking, is juist nu van het grootste belang!

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht begint het verkiezingscircus op stoom te komen, al wordt het zo nu en dan oversluierd door de oorlogen en andere rampen die zich afspelen in de wereld en onbeschrijfelijk leed veroorzaken. Met het toenemende onrecht in de wereld, de afbraak van rechten en voorzieningen in ons land en de verarming van de bevolking, wordt het steeds duidelijker dat dit systeem niets meer te bieden heeft. Dat is precies wat het verkiezingscircus en de stoelendans in de politiek moet verbergen.

Gelukkig komen ook steeds meer mensen in verzet. Er komen veel acties en demonstraties aan komende periode waar we als NCPN en CJB onze bijdrage aan zullen leveren, zoveel als we kunnen. Er is een algemene tendens dat vakbonden en actiecomités hun hoop vooral vestigen op de burgerlijke politiek, met acties die erop gericht zijn burgerlijke partijen te overtuigen om standpunten over te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Alsof de burgerlijke partijen die een regering zullen vormen (of dat nou een rechtse of een zogenaamd linkse regering zal zijn) na de verkiezingen hun programma’s zullen uitvoeren. Praten en beloftes doen kunnen de burgerlijke partijen goed, zeker in aanloop naar de verkiezingen. Maar het zijn de communisten die ná de verkiezingen zij aan zij zullen staan met iedere persoon die zich verzet tegen de sociale afbraak en tegen onrecht.

De uitdaging zal komende tijd zijn om de parlementaire illusies in de beweging te bestrijden, zodat bewegingen ook niet versuffen zodra de verkiezingen voorbij zijn. De hoop op een einde aan de constante achteruitgang ligt niet bij de burgerlijke politici in het parlement. Die ligt bij de werkende klasse zelf. Zij heeft de kracht om significante verbeteringen af te dwingen, wanneer zij bewust wordt van haar kracht! Wij zullen proberen in de beweging het klassenbewustzijn te versterken, en daarmee de klassengeoriënteerde lijn van klassenstrijd in plaats van klassencollaboratie.

Vanuit dat opzicht gaan we ons zeker inzetten voor de Voor16 campagne van de FNV, die komt als voortzetting van de Voor14 campagne voor verhoging van het minimumloon, waaraan ook de inkomens van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gekoppeld zijn. Een strijd die de hele arbeidersklasse dus aangaat!

We publiceren in deze krant ook een kritische blik op nieuwe onderwijs cao die recent is getekend, waarmee een staking werd afgeblazen. Ook publiceren we een uitgebreid artikel van de Commissie Studentenstrijd van de CJB over het bindend studieadvies. Dit in het kader van de strijd tegen de prestatiedruk, die een belangrijke eis is van de studentenbeweging (mbo, hbo en wo), en vooral ook de studenten uit de arbeidersklasse die hun studie moeten combineren met werk.

Over de jongeren gesproken, de CJB is druk bezig met de voorbereidingen voor het 10e Congres van de CJB, waarover we in deze krant een artikel schrijven.

De partij op haar beurt druk met voorbereiding voor de Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP), die dit jaar zal plaatsvinden in Turkije. Daarover verslag in volgende krant. In deze krant publiceren we een artikel over het zogenaamde ‘Wereld Anti-imperialistisch Platform’ (WAP), een organisatie die zich vorig jaar heeft gevormd met als doel de anti-imperialistische beweging te misleiden.

We plaatsen in deze krant ook weer een stuk van het team van de ambassade van Cuba, dat ingaat op de misdadige imperialistische blokkade van Cuba door de VS, die enorme consequenties heeft op het vermogen van Cuba om de economie te ontwikkelen. Het is werkelijk indrukwekkend hoe het Cubaanse volk doorstrijdt!

Onze gedachte gaat ook uit naar de bevolking van Afghanistan, waar duizenden mensen gestorven zijn en nog veel meer huis en haard hebben verloren in recente aardbevingen, waarna de overlevenden ook nog door een storm werden geraakt. Het leed houdt maar niet op voor de bevolking van dit land, dat geteisterd wordt door de reactionaire politieke ontwikkelingen dankzij de omstandigheden die het Amerikaanse imperialisme gecreëerd heeft.

De voorpagina kan niet anders dan gewijd zijn aan solidariteit met Palestina. Opnieuw staat het Midden-Oosten in vlam en er is een reëel gevaar op escalatie. Hartverscheurend zijn de beelden van de slachtoffers van onderdrukking en oorlog – of dat nu Islamieten, Joden of iets anders zijn. De solidariteit met de Palestijnse bevolking, die al decennia geconfronteerd wordt met wrede onderdrukking, is juist nu van het grootste belang!

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld.

Citaat van de Maand

"

Tegenover Marx’ leer van de enig werkelijk revolutionaire klasse in de moderne samenleving brengen de sociaal-revolutionairen de drieëenheid intelligentsia, proletariaat en boeren in stelling, waarmee zij hun hopeloze begripsverwarring onthullen. Als men de intelligentsia tegenover het proletariaat en de boeren plaatst, dan betekent dit dat men hen beschouwt als een bepaalde maatschappelijke laag, als een groep personen die een maatschappelijke positie innemen, die even bepaald is als de maatschappelijke positie van de loonarbeiders en de boeren. Als een dergelijke laag is de Russische intelligentsia echter juist een burgerlijke en kleinburgerlijke intelligentsia. Met betrekking tot deze laag heeft de heer Stroewe helemaal gelijk wanneer hij zijn krant aanduidt als het orgaan van de Russische intelligentsia. Heeft men echter die intellectuelen op het oog, die nog geen bepaald maatschappelijk standpunt hebben ingenomen of die door het leven al van hun normale standpunt zijn afgestoten en overgaan naar de kant van het proletariaat, dan is het volledig onzinnig om deze intelligentsia tegenover het proletariaat te plaatsen. Net als elke andere klasse van de moderne maatschappij brengt het proletariaat niet alleen zijn eigen intelligentsia voort, maar wint het ook aanhangers uit alle kringen van goed opgeleide mensen.

Lenin
Revolutionair avonturisme (1902)