Skip navigation

Manifest 2

16 februari 2022 | Jaargang 40

De eerste pagina van manifest 2 - 2022
van de redactie

De Nederlandse regering heeft plannen genoeg, maar voor de uitvoering stelt ze nauwelijks genoeg geld ter beschikking. Dus wordt er weer stevig onderling gesteggeld. Alsnog hervatting van de Groningse aardgasproductie, de systematische achterstelling van de Groningse bevolking, wel of niet loskoppeling lonen en AOW, wel of niet versoepelen van de lockdown en ga zo maar door. Een reeks eerste haarscheuren in de coalitie-regering zijn daarvan het resultaat.

Voor de daadwerkelijke uitvoering van de plannen worden onvoldoende middelen vrijgemaakt. Om haar plannen te verwezenlijken moet er in de Eerste Kamer worden gevochten om stemmen. De regeringspartijen hebben beloofd het nu allemaal heel anders te gaan doen: opener, transparanter enzovoorts. De eerste signalen duiden op het tegendeel. Het blijft een spelletje onder leiding van VVD, CDA en D66. De rol van de verschillende gelijkgeschakelde media is ook niet veranderd. Zij bepalen, elk met een eigen smaakje, wat we leuk moeten vinden en wat niet. Het gehalte vermaak en toneel blijft hoog. Met volksvermaak, leugens, verdraaiingen en geneuzel over schijntegenstellingen wordt geprobeerd de werkelijkheid zoveel mogelijk te verbloemen. Daarmee probeert de heersende klasse de bevolking in het gareel te houden. De kapitalisti­sche klasse heeft daarbij zoveel mogelijk rust en stabili­teit nodig en dat lukt in ons land met hulp van radio, tv en geschreven journalistiek wonderwel.

Terwijl het ene reuzenschip na het andere wordt gebouwd voor de groeiende groep superrijken verarmt de bevolking razendsnel. Wordt er nu eindelijk iets gedaan aan het invoeren van een vermogenstaks? De koopkracht voor de werkende bevolking holt achteruit. Hoezo tijdelijke inflatie? De inflatie gaat door het dak en de bevolking draait op voor de kosten. De energierekening rijst de komende periode de pan uit, de pensioenen blijven achter, nog altijd stagneren de uitbetalingen in het toeslagenschandaal en is er sprake van toenemende armoede. Van alle armen in ons land heeft een op de drie een baan! Intussen zijn de allerrijkste lieden in ons land samen rijker dan ooit. Nederland telt dit jaar 45 miljardairs, het hoogste aantal ooit. Het afgelopen jaar zagen 320 van de 500 superrijken hun vermogen groeien.

De nieuwe variant Omikron, breidt zich snel verder uit maar met mildere symptomen. Er wordt nu geworsteld met de vraag of de bevolking, met alle risico’s van dien, volledig aan het virus kan worden blootgesteld. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie is het zeer onwaarschijnlijk dat de pandemie snel ten einde zal zijn. Op grond van economische overwegingen worden er echter geen doortastende en adequate maatregelen tegen in stelling gebracht. De verwarring en de onderlinge tegenstellingen onder de ‘deskundigen’ nemen daardoor alleen maar verder toe. Daarvan maken de ontkenners dankbaar gebruik. Hoelang blijft de huidige lockdown? De verwarring aan de top vertaalt zich in verwarring en opstand aan de basis.

Geholpen door de media van de heersende klasse vindt een golf van onjuiste berichtgeving plaats: een mix van nep- en fakenieuws wordt dagelijks verspreid. De heersende klasse bepaalt, vooral via de media, hoe en wat er moet worden gedacht. Zolang dit hersenspoelen doorgaat en slaagt zal er niet veel veranderen in dit land. Aarzelend verzet kan zo nooit uitgroeien tot breed gedragen volksverzet, ondanks de groeiende weerzin tegen dit systeem. Ook de vakbeweging komt niet toe aan een grondig verzet tegen de aanvallen op de sociale verworvenheden en de afbraak van de verzorgingsstaat. Met de toenemende energieprijzen ziet dat er levensgevaarlijk uit. Op dit moment toont het woningvraagstuk het ware gezicht van het kapitalisme. Beleid bestaat uit het proefondervindelijk bijsturen van maatregelen en is daarom altijd te laat en weinig adequaat. Deze wendbaarheid staat in schril contrast met de vanzelfsprekendheid van de hoofddoelstelling: het kapitalisme behouden en versterken. De politiek van uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard wordt indien mogelijk stap voor stap ingevoerd.

Biden zet de politiek van ‘America First’ voort. China blijft zijn hoofdvijand, maar de ontwikkelingen rond Oekraïne en de Baltische staten worden met de dag agressiever en gevaarlijker. Rusland wordt tot hoofdvijand verheven. De tegenstellingen in Noord-Europa worden moedwillig opgeblazen. Intussen versterken EU, VS en NAVO hun troepenmachten in Oost-Europa. Hieruit blijkt de ware vijand van de bevolkingen in Noord- en Oost-Europa.

De tegenstellingen tussen Republikeinen en Democraten in de VS nemen toe. Gevaarlijke spanningen zijn overal zichtbaar. Ook en met name in de VS.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Het is daarom bijvoorbeeld heel belangrijk hoe de strijd in ons land op tal van plaatsen verloopt.

Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'De buitenlandse leugenpolitiek van de VS’, Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'Waarom het neoliberalisme de neofascisten nodig heeft’, Prabhat Patnaik (Deel 1), vertaling Louis Wilms en ‘Al 60 jaar blokkade van de VS tegen Cuba’, ambassade Cuba, vertaling J. Bernaven.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest is steeds duidelijker in Manifest te zien. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd en de toekomst van de papieren krant. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

We slaan weer eenmaal over, zoals afgelopen periode gebruikelijk. Nummer drie staat gepland voor 14 april.

Artikelen in deze editie

Woonprotest - Redactie

Woonacties Delft en Amersfoort

Fascisme - Prabhat Patnaik

Waarom het neoliberalisme de neofascisten nodig heeft

Griekenland - Joke van den Boogert

Ondergesneeuwd in ... privatisering

Pensioenen - Sociaal-economische redactie

FNV inkomen offensief: Loon en Pensioen

Internationaal - Greg Godels

De buitenlandse leugenpolitiek van de VS

Internationale communistische beweging - Communistische Partij van Griekenland (KKE)

Aspecten van de ideologische strijd in de internationale communistische beweging

Herdenking Februaristaking - Redactie

Oproep herdenking Februaristaking 2022: eenheid tegen fascisme!

Soedan - Soedanese Communistische Partij

Over de politieke situatie in Soedan

Filipijnen - Karapatan

Toename schendingen van mensenrechten voorafgaande aan de start van de verkiezingscampagne op de Filipijnen

Polen - Communistische Partij van Polen (KPP)

Over de ontwikkelingen in Polen en de internationale spanningen

MOOIE WOORDEN - Rinze Visser

Volksvertegenwoordigers en integriteit

Geschiedenis - Redactie Voorwaarts

30 jaar na de ontbinding van de Sovjet-Unie: de contrarevolutie en haar gevolgen

India - Ruud Baars

Kinderarbeid in India

Financiële campagne - Penningmeester

Financiële eindejaarscampagne 2021

Internationale Vrouwendag - Redactie

Vrouwen vooraan! Samen strijden voor een ander bestaan!

Leiden - Guillermo Willem Veldhoven

Walter Schrader: Leidenaar van het jaar 2021

Milieu - Wiebe Eekman

Circulair economisch denken kan opstapje naar socialistisch denken zijn

Verklaring Cubaanse Regering - Revolutionaire Regering van Cuba

Al 60 jaar blokkade van VS tegen Cuba!

Studentenbeweging - Redactie Voorwaarts

Compensatieprotest FNV Young & United en LSVb

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

De Nederlandse regering heeft plannen genoeg, maar voor de uitvoering stelt ze nauwelijks genoeg geld ter beschikking. Dus wordt er weer stevig onderling gesteggeld. Alsnog hervatting van de Groningse aardgasproductie, de systematische achterstelling van de Groningse bevolking, wel of niet loskoppeling lonen en AOW, wel of niet versoepelen van de lockdown en ga zo maar door. Een reeks eerste haarscheuren in de coalitie-regering zijn daarvan het resultaat.

Voor de daadwerkelijke uitvoering van de plannen worden onvoldoende middelen vrijgemaakt. Om haar plannen te verwezenlijken moet er in de Eerste Kamer worden gevochten om stemmen. De regeringspartijen hebben beloofd het nu allemaal heel anders te gaan doen: opener, transparanter enzovoorts. De eerste signalen duiden op het tegendeel. Het blijft een spelletje onder leiding van VVD, CDA en D66. De rol van de verschillende gelijkgeschakelde media is ook niet veranderd. Zij bepalen, elk met een eigen smaakje, wat we leuk moeten vinden en wat niet. Het gehalte vermaak en toneel blijft hoog. Met volksvermaak, leugens, verdraaiingen en geneuzel over schijntegenstellingen wordt geprobeerd de werkelijkheid zoveel mogelijk te verbloemen. Daarmee probeert de heersende klasse de bevolking in het gareel te houden. De kapitalisti­sche klasse heeft daarbij zoveel mogelijk rust en stabili­teit nodig en dat lukt in ons land met hulp van radio, tv en geschreven journalistiek wonderwel.

Terwijl het ene reuzenschip na het andere wordt gebouwd voor de groeiende groep superrijken verarmt de bevolking razendsnel. Wordt er nu eindelijk iets gedaan aan het invoeren van een vermogenstaks? De koopkracht voor de werkende bevolking holt achteruit. Hoezo tijdelijke inflatie? De inflatie gaat door het dak en de bevolking draait op voor de kosten. De energierekening rijst de komende periode de pan uit, de pensioenen blijven achter, nog altijd stagneren de uitbetalingen in het toeslagenschandaal en is er sprake van toenemende armoede. Van alle armen in ons land heeft een op de drie een baan! Intussen zijn de allerrijkste lieden in ons land samen rijker dan ooit. Nederland telt dit jaar 45 miljardairs, het hoogste aantal ooit. Het afgelopen jaar zagen 320 van de 500 superrijken hun vermogen groeien.

De nieuwe variant Omikron, breidt zich snel verder uit maar met mildere symptomen. Er wordt nu geworsteld met de vraag of de bevolking, met alle risico’s van dien, volledig aan het virus kan worden blootgesteld. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie is het zeer onwaarschijnlijk dat de pandemie snel ten einde zal zijn. Op grond van economische overwegingen worden er echter geen doortastende en adequate maatregelen tegen in stelling gebracht. De verwarring en de onderlinge tegenstellingen onder de ‘deskundigen’ nemen daardoor alleen maar verder toe. Daarvan maken de ontkenners dankbaar gebruik. Hoelang blijft de huidige lockdown? De verwarring aan de top vertaalt zich in verwarring en opstand aan de basis.

Geholpen door de media van de heersende klasse vindt een golf van onjuiste berichtgeving plaats: een mix van nep- en fakenieuws wordt dagelijks verspreid. De heersende klasse bepaalt, vooral via de media, hoe en wat er moet worden gedacht. Zolang dit hersenspoelen doorgaat en slaagt zal er niet veel veranderen in dit land. Aarzelend verzet kan zo nooit uitgroeien tot breed gedragen volksverzet, ondanks de groeiende weerzin tegen dit systeem. Ook de vakbeweging komt niet toe aan een grondig verzet tegen de aanvallen op de sociale verworvenheden en de afbraak van de verzorgingsstaat. Met de toenemende energieprijzen ziet dat er levensgevaarlijk uit. Op dit moment toont het woningvraagstuk het ware gezicht van het kapitalisme. Beleid bestaat uit het proefondervindelijk bijsturen van maatregelen en is daarom altijd te laat en weinig adequaat. Deze wendbaarheid staat in schril contrast met de vanzelfsprekendheid van de hoofddoelstelling: het kapitalisme behouden en versterken. De politiek van uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard wordt indien mogelijk stap voor stap ingevoerd.

Biden zet de politiek van ‘America First’ voort. China blijft zijn hoofdvijand, maar de ontwikkelingen rond Oekraïne en de Baltische staten worden met de dag agressiever en gevaarlijker. Rusland wordt tot hoofdvijand verheven. De tegenstellingen in Noord-Europa worden moedwillig opgeblazen. Intussen versterken EU, VS en NAVO hun troepenmachten in Oost-Europa. Hieruit blijkt de ware vijand van de bevolkingen in Noord- en Oost-Europa.

De tegenstellingen tussen Republikeinen en Democraten in de VS nemen toe. Gevaarlijke spanningen zijn overal zichtbaar. Ook en met name in de VS.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Het is daarom bijvoorbeeld heel belangrijk hoe de strijd in ons land op tal van plaatsen verloopt.

Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'De buitenlandse leugenpolitiek van de VS’, Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'Waarom het neoliberalisme de neofascisten nodig heeft’, Prabhat Patnaik (Deel 1), vertaling Louis Wilms en ‘Al 60 jaar blokkade van de VS tegen Cuba’, ambassade Cuba, vertaling J. Bernaven.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest is steeds duidelijker in Manifest te zien. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd en de toekomst van de papieren krant. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

We slaan weer eenmaal over, zoals afgelopen periode gebruikelijk. Nummer drie staat gepland voor 14 april.

Citaat van de Maand

"

“De leer van Marx verwekt in de gehele beschaafde wereld de verbitterdste vijandschap en de grootste haat van de gehele burgerlijke (de officiële als de liberale) wetenschap, die in het marxisme een soort van ‘schadelijke sekte’ ziet. Een andere houding kan men ook niet verwachten, want in een maatschappij die gefundeerd is op klassenstrijd kan geen ‘onpartijdige’ sociale wetenschap bestaan. Hoe dan ook, maar de gehele officiële en liberale wetenschap verdedigt de loonslavernij, terwijl het marxisme deze slavernij een meedogenloze oorlog heeft verklaard. Wie in een maatschappij van loonslavernij een onpartijdige wetenschap verwacht, maakt zich aan een even dwaze naïviteit schuldig als bijvoorbeeld degene die van een fabrikant onpartijdigheid verwacht Inzake de vraag of men het loon van de arbeiders niet moet verhogen door de winst van het kapitaal te verminderen. Maar dat is nog niet alles. De geschiedenis van de filosofie en die van de sociale wetenschap tonen ten duidelijkste aan, dat het marxisme niets bevat, dat ook maar in het minst op ‘sektarisme’ lijkt in de betekenis van de een of andere ingekapselde verstarde leer, die terzijde van de hoofdweg van de ontwikkeling van de wereldbeschaving is ontstaan. Integendeel: Marx’ genialiteit is juist gelegen in het feit, dat hij antwoord heeft gegeven op de vragen die door het vooruitstrevende denken van de mensheid reeds waren gesteld. Zijn leer ontstond als onmiddellijke, rechtstreekse voortzetting van de leer van de grootste denkers op het gebied van de filosofie, van de politieke economie en het socialisme.(....)”

Lenin
Drie bronnen en bestanddelen van het marxisme, 1913.