Pensioen is een belangrijke verworvenheid van de arbeidersklasse. Maar de afgelopen decennia vindt een grootschalige afbraak van de pensioenen plaats. Pensioenleeftijd stijgt en de koopkracht van pensioenen daalt doordat er niet wordt geïndexeerd. Via de hervormingen doe de achtereenvolgende regeringen en de Europese Unie doorvoeren, probeert het kapitaal pensioen om te vormen van een collectieve arbeidsvoorwaarde naar een individueel financieel product. Daarom is de strijd voor een eerlijk pensioen belangrijk. Dat is een strijd die de hele arbeidersklasse aangaat.